Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad Negro; neigh; neighbour; neighbouring do češtiny


Negro = černošský, černý, určený pro černochy, negr, černošština

neigh = ržání (o koni), řičet, řehtání (o koni), ryk, ržát (o koni), zaržání

neighbour = bližní, sousedit, hraničit, sousedka, sousední

neighbouring = vedlejší, přilehlý, blízký, okolní, vicinální, sousedící


Next: neophyte; nep; nepotism; nerveless    outright; outrun; outshine; outshoot