Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad May; may; mayhem; maze do češtiny


May = smí (1. p., na začátku věty), máj, Mařenka, květnový, májový

may = asi, třeba, mohu, hloh jednosemenný, že přijde

mayhem = vyřazení (z boje, hist.), ublížení na těle, zmrzačit, újma na zdraví, vzpoura, nepokoje, paseka (zmatek), zranění, chaos

maze = labyrint, nejistota (v pravděpodobnosti), zmatek, zmást, uvést ve zmatek, poplést, chaos, bloudit, spleť, zmatený, houští


Next: mazy; meagre; meal; mealy    nark; narrate; narration; narrative