Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad Lenten; less; lessen; let do češtiny


Lenten = hubený, skrovný, chudý, ponurý, vážný, sporý

less = méně (2. p.), méně, stále méně, bez, minus (mat.), horší, podřadný, druhotný, menší množství

lessen = zmenšit se (též přen.), snížit, snižovat, menšit se, ledaže, zmirňovat, zmenšovat

let = nechaný, pronajmout, pronajímat, být k pronajmutí, zapustit, vestavět, připustit, přijmout, zasvětit (do tajemství), zasadit, způsobit, překazit (zast.)


Next: letdown; lethal; lethargy; lettered    masticate; mastication; mat; matched