Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad Israelite; issued; issuer; italic do češtiny


Israelite = žid, izraelitský (židovský), židovský, izraelský, Izraelitka

issued = vydaný, vystavený, vydáno, publikovaný, uveřejněný, vypůjčeno

issuer = emitent, emitent, výstavce, výdejce, uveřejňovatel, emitovat

italic = kurzíva, skloněné písmo, kurzívní, kurzivní, ležaté písmo, kurzívový


Next: italics; itch; itching; itchy    libertine; libertinism; licensee