Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad India do češtiny

India = Indie; indický; kaučuk
all over India = po celém Indii;

Příklady překladu slova "India" z webu:

Indian summer seemed to have left overnight.  Zdálo se, že indiánské léto přes noc odešlo.
Or perhaps indianberry, for the stuff had the color of bad stout.  Obě whisky mu protáhly vnitřnosti jako žhavé dráty.
All chiefs and no indians in this outfit.  V téhle rodině by chtěl být každý generálem a nikdo vojákem.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorindication   indicative   indicator   indicator lamp   indicator light   indictment   indignation   individuum