Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad Alsatian; also; alter; altered do češtiny


Alsatian = německý ovčák, policejní vlčák, ovčácký pes, Alsasan, alsaský, Alsasanka

also = též, rovněž, ale také, i (také), kromě toho

alter = změnit se, upravit, pozměnit, upravovat, přešít, přestavět, měnit se, adaptovat, kastrovat, obměnit, proměnit, modifikační

altered = změněný, změnil se, staronový (přešitý), kastrovaný, zvětralý, přeměněný


Next: alternating; alternation; alternative    backlog; backpack; backplate; backset