Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad Air Force do češtiny

Air Force = vojenské letectvo; letecké síly; letecká nehoda
Royal Air Force = královské letectvo; královské letecké síly;
Tactical Air Force = taktické letecké síly; taktické letectvo; United States Air Force = vzdušné síly USA;

Příklady překladu slova "Air Force" z webu:

I'm running a program on the air force computer.  Projíždím nějaký program tady na počítači pro letectvo.
Draw up a message and get the navy or air force to relay it by hand.  Sestav zprávu a ať ji námořnictvo nebo letectvo dopraví osobně.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorair bag   air blowing   air brake   air cleaner   air control   air filter   air flow   air flow meter